LITA na PIKTO

PIKTO15 je konferencia Asociácie ilustrátorov ASIL plná inšpiratívnych ľudí, tém, prednášok a diskusií z oblasti ilustrácie, dizajnu, animácie a výtvarného umenia.

Tento ročník sa po prvýkrát otvára širšiemu okruhu poslucháčov: na jednodňovom stretnutí sa bude hovoriť najmä o praktických aspektoch kreatívneho povolania. V jej centre budú stáť otázky, ktoré si opakovane kladú mnohí autori: aká je cena mojej práce a ktoré faktory ju ovplyvňujú? Na čo si mám dávať pozor pri podpise zmluvy s klientom? Aká právna forma je pre moju spokojnú (a trvalo udržateľnú) existenciu najvýhodnejšia?

LITA s potešením prijala pozvanie hosťovať na tomto podujatí a pomôcť výtvarníkom zorientovať sa v oblasti autorských práv. Ako jedna z lektorov pripravila naša sympatická kolegyňa JUDr. Martina Stašíková samostatnú prezentáciu venovanú licenčným zmluvám a to najmä ich citlivým miestam a úskaliam.Konferencia sa uskutoční dňa 24. októbra v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany. V prípade záujmu využite registračný formulár tu