OZNAM PRE AUTOROV: Zaviedli sme nové nahlasovacie formuláre

Nahláška slúži pre LITA ako záznam do evidencie autorských diel – na jej základe sa monitorujú použitia diel a autorom sa vyplácajú odmeny a náhrady odmien.


hfdf.jpg

Nahlasovanie prebieha prednostne prostredníctvom online portálu Moja LITA. Ak si však ročne nahlasujete veľmi malý počet diel, môžete využiť aj nahlasovanie bez registrácie, formou samostatných formulárov. 

Počnúc novembrom 2016 LITA zaviedla nové elektronické nahlasovacie formuláre. Nahlášky vyplníte online na webstránke LITA. Ešte pred finalizovaním ju systém skontroluje a upozorní Vás na prípadné nedostatky. Až po dôslednom vyplnení bude možné formulár odoslať do LITA. 

Source: nove-nahlasovacie-formulare