Urovnali sme spory s hotelmi a reštauráciami za rok 2017

V decembri 2018 sa nám podarilo úspešne uzavrieť rokovania s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska, ktorých výsledkom je dohoda o urovnaní sporov za rok 2017. Podarilo sa nám tak vysporiadať všetky nároky autorov, ktoré vznikli z neoprávneného používania diel členmi Asociácie v tomto období.

Súdnou cestou musíme, žiaľ, naďalej uplatňovať nároky autorov za rok 2017 voči subjektom, ktoré nie sú členmi Asociácie a teda sa ich nová dohoda nedotýka.

Informácie o urovnaní sporov nájdete aj na stránke Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

O zostávajúcich nedoriešených sporoch za predošlé roky sa dočítate v našom predchádzajúcom článku k tejto téme.